Privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Trustdogs Winkel verwerkt. Bij aankoop van een product geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 1. Beheer
  De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Celina van Est, eigenaar van Trustdogs en Trustdogs Winkel, Kvk 77360494. Onze contact gegevens zijn elders op de site te vinden.
 2. Uw gegevens
  Wij respecteren de privacy van onze klanten en de overige bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat al de, door u aangeleverde, persoonlijke informatie door ons vertrouwelijk wordt behandeld met in acht neming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarom zal deze informatie nooit zonder uw toestemming gedeeld worden met derden. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Uw inschrijving en NAW-gegevens
  Als u via onze website een bestelling plaatst worden alle gegevens, ingevuld op het formulier bewaard in ons klantenbestand. Ons klantenbestand is alleen inzichtelijk voor de eigenaar van Trustdogs en Trustdogs Winkel.
 4. Opvragen gegevens
  U heeft ten allen tijde het recht om de door u aan ons verstrekte klantgegevens in te zien en te laten wijzigen.
 5. Cookies
  Trustdogs Winkel maakt op haar website gebruik van cookies om de functionaliteit van de pagina’s van onze website te optimaliseren. Door het opslaan van de cookies kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. U kunt zelf in uw browser instellen of u het gebruik van de cookies wel, niet of gedeeltelijk toestaat. U kunt via uw browser ook ten allen tijde cookies weer van uw computer verwijderen. Trustdogs Winkel is ook aanwezig op Facebook. Wat zij met cookies doen kunt u teruglezen in de privacy verklaring van Facebook. Trustdogs Winkel heeft hier geen invloed op.
 6. Wijzigingen
  Trustdogs Winkel is gerechtigd om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat wij u daar persoonlijk van op de hoogte stellen. De doorgevoerde wijzigingen zullen op deze website te bekijken zijn.